Elektricien Nijmegen logo

Privacybeleid

Verwerken van persoonsgegevens
Bij Elektricien Nijmegen zijn wij ons bewust van de waarde van uw privacy en persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening op een veilige en efficiënte manier uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen volgens geldende wet- en regelgeving. Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw expliciete toestemming. Mocht u vragen hebben over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Bij Elektricien Nijmegen staan wij garant voor uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij elektricien-nijmegen.com gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of gezondheid. Privacy is voor ons van groot belang en wij hanteren dan ook strikte veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze focus ligt op het leveren van hoogwaardige diensten en expertise zonder inbreuk te maken op uw privacy. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij uw gegevens met de grootste zorg behandelen en veilig opslaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij Elektricien Nijmegen begrijpen we dat uw privacy cruciaal is. Daarom verwerken wij persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is om uw betaling correct af te handelen, ons te kunnen bellen of mailen met betrekking tot uw vragen over onze dienstverlening, u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en om u de best mogelijke goederen en diensten te leveren. Wij beroepen ons op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ om u de beste service te kunnen bieden en onze werkzaamheden efficiënt en correct uit te voeren. Bovendien zorgen wij er altijd voor dat uw gegevens veilig en beschermd zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij elektricien-nijmegen.com staan we voor een eerlijke en transparante werkwijze. Om onze efficiëntie en kostenbesparing te waarborgen maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen, zoals computerprogramma’s en –systemen. Wij begrijpen echter het belang van transparantie en verantwoordelijkheid bij dit proces en houden onze klanten op de hoogte van de specifieke programma’s en systemen die wij gebruiken, samen met de logica en verwachte impact op de betrokkene. Op deze manier beschermen wij de rechten en belangen van onze klanten en streven we naar een ethische en eerlijke benadering.

Bewaren van persoonsgegevens
Bij Elektricien-nijmegen.com hebben wij hoogwaardige normen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wij slaan uw gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk voor het afgesproken doel. De bewaartermijnen variëren afhankelijk van de aard van de persoonlijke gegevens en worden nauwkeurig gehanteerd om uw privacy te beschermen. Uw persoonlijke gegevens en adresgegevens worden bijvoorbeeld alleen gedurende een beperkte periode bewaard voordat ze worden vernietigd. Elektricien-nijmegen.com is er trots op dat wij uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk bewaren om uw tevredenheid te waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bij Elektricien Nijmegen staat de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Als bedrijf delen wij deze gegevens alleen met derden indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Hierbij kun je denken aan het leveren van producten en/of diensten door een derde partij. We garanderen dat alle gedeelde persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel. Elektricien Nijmegen vindt het van groot belang om de privacy van haar klanten te waarborgen en zal hier dan ook te allen tijde transparant over zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij elektricien-nijmegen.com maken wij gebruik van cookies. Deze kleine tekstbestanden zorgen ervoor dat onze website technisch goed functioneert en uw voorkeuren worden onthouden. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers, welke pagina’s zij bekijken en hoe lang zij op de website blijven. Dit stelt ons in staat om onze website te optimaliseren en verbeteren. Wij respecteren uw privacy en gebruiken daarom geen cookies die inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich altijd afmelden voor cookies of alle opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Bij Elektricien Nijmegen hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom heeft u het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook kunt u de toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Het enige dat u hoeft te doen, is een verzoek indienen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hierbij raden wij u aan om uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart te maken. Binnen vier weken mag u een reactie van ons verwachten. Indien nodig kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij ons uiterste best doen om dit te voorkomen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Bij Elektricien Nijmegen nemen wij uw privacy zeer serieus en daarom gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij treffen moderne beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen. Onze medewerkers zijn opgeleid in privacywetgeving en nemen de hoogste standaarden op het gebied van databeveiliging in acht. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personeelsleden toegang hebben tot uw gegevens en garanderen dat deze enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. In het zeldzame geval van misbruik of onbevoegde toegang, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice voor hulp en advies.

Werkgebied van onze elektriciens in Den haag en omstreken: